Nikon Club

Adresgegevens

Correspondentieadres:
Vereniging Nikon Club Nederland
Robijndijk 151/a
4706 LZ Roosendaal
06-23693814 (alleen via whatsapp)

Factuuradres:
Penningmeester Nikon Club Nederland
Robijndijk 151/a
4706 LZ Roosendaal
KvK : 40412361
BTW-nummer: NL803043971B01

E-mailadres bestuur: bestuur@nikon-club-nederland.nl
E-mailadres penningmeester: penningmeester@nikon-club-nederland.nl
E-mailadres (leden)administratie: administratie@nikon-club-nederland.nl

Bankrelatie vereniging
Rekeningnummer: 62.26.18.717
IBAN: NL06ABNA0622618717
BIC: ABNANL2A

Bankrelatie webshop
Rekeningnummer: 62.26.34.828
IBAN: NL54ABNA0622634828
BIC: ABNANL2A

Bestuursleden

Gert van den Berg – voorzitter
Jolanda Kraus – secretaris
Edwin van Laar – penningmeester, exploitatie webshop
Robin Voorhamm – website, forum, online
Wim Pieneman – magazine
Wim Pieneman a.i. – activiteiten
Jan Hagen – marketing

De algemene ledenvergadering vindt in het voorjaar plaats waarbij verslag wordt gedaan over het afgelopen jaar. De kascommissie wordt voor een jaar gekozen, het bestuur (reglementair) voor 3 jaar – tenzij een bestuurder aftreedt. De algemene ledenvergadering vindt elk jaar plaats in maart.

Statuten: pdf

 

Web/online

Emailadres: webredactie@nikon-club-nederland.nl

Coördinatie

Robin Voorhamm

Webredactie

Esther van Driel
Henk Melenhorst
Guy Ackermans
Robin Voorhamm

Fotolocaties

Henk Melenhorst
Email adres: fotolocaties@nikon-club-nederland.nl

Social media management

Emailadres: facebookbeheer@nikon-club-nederland.nl

Wiljo van Essen
Esther van Driel
Ron Stuveling
Ludo Smulders
Eelco van de Kamp
Robin Voorhamm

Forumbeheer

Emailadres: forumbeheer@nikon-club-nederland.nl

Chris op de Hoek

Forum moderatie

Robert de Jong
Edwin van Laar
Wim van der Wind

Technisch beheer

Emailadres: technischbeheer@nikon-club-nederland.nl

Patrick Put
Richard van den Berg
Marty Brands
Piet Marcus van der Meulen
Alex Vermulst

Grafisch ontwerp

Daan Westerhout (website/Forum)
Marco Bakker (Bannering e.a.)

Redactie NCN Magazine

Emailadres: redactie@nikon-club-nederland.nl

Redactieleden

Hans van Wijngaarden
Karen de Heer
Jan Boer
Esther van Driel

Activiteiten

Emailadres: activiteiten@nikon-club-nederland.nl

Landelijke Activiteitencoördinator

Wim Pieneman a.i.

Regiocoördinatoren

Martin Thomasson – Oost-Nederland
Sanne Van Dooremalen – Midden-Oost Nederland
Johan van Veelen – Centraal Nederland
Adriaan Westra – Noord-West Nederland
<vacature> – Zuid-West Nederland
Paul Kamsteeg – West-Nederland
Fons Trommelen – Zuid-Nederland
Dick Bins- Noord-Oost Nederland
Maurice Dereij – Zuid-Oost Nederland

Webshop

Emailadres: shop@nikon-club-nederland.nl

Beheerder

Jolanda Kraus

Marketing

Emailadres: marketing@nikon-club-nederland.nl

Beheerder commerciële relaties

Jan Hagen

Je geen reactie meer plaatsen